Jyväskylän Hapkido seura ry on aloittanut toimintansa virallisesti tammikuussa 2000, josta lähtien olemme järjestäneet kaksi kertaa vuodessa peruskurssin. Peruskurssilla uusille harrastajille tarjoutuu mahdollisuus tutustua lajiin sekä seuran toimintaan. Kurssien jälkeen on mahdollisuus siirtyä jatkavien ryhmään, jossa kurssilla opittuja tekniikoita aletaan harjoittelemaan eri käytännön tilanteita soveltaen.

Seuramme tarjoaa nuorille/aikuisille harrastajille 3 harjoituskertaa viikossa. Harjoitukset sisältävät Sin Moo Hapkido tekniikoihin perustuvia itsepuolustusharjoituksia, sekä otteluharjoitteita, joissa harjoitellaan matto- sekä pystypainia ja pystyottelutekniikkaa.

Lisäksi tarjoamme vuodessa 2 – 3 seminaaria/leiriä Jyväskylässä, jotka painottuvat keväälle ja vuoden loppuun. Lisäksi on mahdollisuus osallistua muiden seurojen järjestämiin leireihin ja tapahtumiin ympäri Suomea.

Jyväskylän Sin Moo Hapkido seura ry kuuluu Skandinavian Sin Moo Hapkido associationiin, joka toimii Skandinavian ja Baltian maiden Sin Moo Hapkido seurojen kattojärjestönä. Järjestö tukee seurojen kehitystä tuomalla ulkomaisia ohjaajia leireille vuosittain, tarjoamalla koulutusta seurojen ohjaajille, ja valvomalla harrastajien graduointia (vyökoevaatimukset).

Jyväskylän Hapkido seura ry toivottaa kaikki uudet harrastajat tervetulleeksi uuden harrastuksen pariin.